top of page

Съдържание

За броя

Списание „Терени“, брой 3:

Културно-историческо наследство и съвремие

(съставител: Ина Пачаманова)

3d корица.png

1: НЕЛИЯНА ДУЧЕТАРОВА, ВАСЯ ЯНЕВА:
Възрожденската "себе"стойност в контекста на културно-историческото наследство. Самоков и Захари Зограф

3: АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ: Образът на Дионис в тракийските земи

5: ИВАНА ЛАЗЕСКА:

„Гo заштитија нашето“: етнографија и антропологија на нематеријалното културно наследство во р. Македонија

6: МАРИЯ МЛАДЕНОВА: Социокултурен модел на развитие на град Раднево

4: ВИКТОР ТРАЈАНОВСКИ:

Харабати-баба теќе – исламско културно наследство во Македонија, жртва на негрижата и мета на интерес помеѓу разни групи во исламот

2: КРИСТИЯН КОВАЧЕВ:

„...в нашiо Монастырь да дохождать на поклоненiе С: Архистрагигу Михаилу Архангелу ...”: Тросковският манастир като част от поклоннически път към Рилската обител и като топос на вярата

7: РОСЕН ГАЦИН: 

Демонични представи в селищното пространство в съвременността

8: ДИМИТРИНКА ДЕМИРОВА: Циганските махали в Шумен от началото на XIX век до наши дни (втора публикация)

9: ЕМИЛ АНТОНОВ: 

Образът на кръчмата в българското изкуство, проследен през карикатурната
образност на границата между две политически системи 1940–1960-те

10: СТАНИСЛАВА МОМЧИЛОВА: Градското пространство и фурните за хляб

11: АМАЛИЯ

ТУЧИЯН:

 Прислугата в Следосвобожденска България.

12: НАДЕЖДА ИВАНОВА:

 Промяната на детските игри под влиянието на популярната култура и образователните институции

13: СТАМЕН

КЪНЕВ:

Предназначение и значение на знаците върху лицата на деца, направени с кръвта на гергьовденското агне

(по теренни материали от селата Медковец и Расово, Монтанско)

14: ЈАНЕ ПЕТРУШЕВСКИ: Етнографија и антропологија на велигденските обредни поворки во с. Драчево, скопско

15: МАРИНА ЯНИСЛАВОВА: Етнографски поглед към Международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Скок във времето или бягство от реалността?

16: 

ДАНИЕЛА ПОПОВА:

 Игра на история: Исторически възстановки в България

17: 

ВАСИЛ БАЛТАДЖИЕВ: Влияние на културите от Далечния изток у нас – анимари и уиабута

18: БОЯН МИЛУШЕВ, ВАСЯ ЯНЕВА, НЕЛИЯНА ДУЧЕТАРОВА. Иновациите в развитието на туризма и културното наследство

19 ПРОФ. Д-Р МИРЈАНА МИРЧЕВСКА:

 The Issue of Confessional Affiliation Concerning the Construction of Ethnic Identity: The Example of Macedonians with Islamic Religion

20: ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ:

Влaсите във Видинско между минaлото и нaстоящето.

21: Д-Р ИНА ПАЧАМАНОВА: Проф. Тимъти Райс и неговата книга „Етномузикология. Много кратко въведение.” в България

bottom of page