top of page
1666337724.png

Списание „Терени“, брой 5:

Докторантски семинар

„Академични траектории“

(съставители: Кремена Йорданова)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА БРОЯ

МИЛА БАНКОВА

 „Оно си сезонно“ – устойчиви образи и представи за
менструацията в българската култура

КРИСТИАНА БОЯДЖИЕВА: Влияние на политическите промени от 9 септември
1944 г. върху статута и мястото на жената в българския град

ЛЮБОМИР Г. КЮМЮРДЖИЕВ: Представи и критерии за автентичност в
европейските „индиански“ организации

БИСТРА ДРАГОЙКОВА: Младежи инфлуенсъри: биографични стратегии и
практики. Случаят „Choko“

ВАСИЛ КАРАДЖОВ: Образи на град Пловдив – възникване и употреби

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА:

Образователна интеграция

и / или интеграция чрез
образование в системата на средното образование

СТАНИСЛАВПАНДИН: Ролята на училищния психолог в процеса на
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

АСЯ ВЪЛЧЕВА: Учителят – медиатор между традицията

и модерността

bottom of page