top of page
DSCF3131.jpg

   Списание за история, етнология и антропология – ISSN: 2738-7674

   „Терени“ е рецензирано онлайн списание на Академичното етноложко сдружение (АЕС) към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. То е насочено към учени, работещи в областта на етнологията, историята, фолклористиката и културната антропология. Списанието дава възможност за обсъждане на теми от социалната и културната история, традиционната и съвременна култура, музеология и социални науки.

   Редакционната колегия се стреми да предостави поле за дебати и обмен на идеи между различни изследователски полета, като общото изискване е публикуваните статии да съдържат оригинален емпиричен материал, събран със специфичните методи на различните дисциплини. 

   

   Редколегия

   Алики Ангелиду, Университет за социални и политически науки „Пантеон“, Атина
   Анелия Касабова, ИЕФЕМ – БАН, София
   Виолета Коцева-Попова, СУ „Св. Климент Охридски“, София
   Илия Илиев, СУ „Св. Климент Охридски“, София, главен редактор
   Кремена Йорданова, СУ „Св. Климент Охридски“, София
   Кристина Попова, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
   Люпчо Ристецки, Университет „Св. Кирил и Методий“, Скопие
   Петя Василева-Груева, СУ „Св. Климент Охридски“, София

 

   Адрес
   СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат
   Исторически факултет, каб. 26А
   Бул. „Цар Освободител“ 15, София 1504

 

   Контакти
   tereni.aes.su@gmail.com

bottom of page