top of page

Списание „Терени“, брой 2:

Поглед отблизо

(съставител: Ина Пачаманова)

1635702851.png

Заглавна страница и съдържание

ИВА КЮРКЧИЕВА:
Терени, методи и проблеми в етнологията на спорта

Въведение

ЛЮБОМИР КЮМЮРДЖИЕВ: Поглед отблизо върху възникването и развитието на „индианските“ групи в Европа

ИЛИАНА СТРАХИЛОВА: Only God can Judge me – занаятчии vs. артисти

ВАСИЛ БАЛТАДЖИЕВ:

Изследвания на пола, академичен феминизъм и изследвания на мъжествеността

ОКТАЙ АЛИЕВ: История, бит, култура и традиции при кримските татари в България (по примера на град Ветово, Русенска област)

bottom of page