top of page

Списание „Терени“, брой 4:

Съдбата на традициите

(съставители: Ина Пачаманова, Виолета Коцева)

1650303970.png

СЪДЪР-
ЖАНИЕ

ВЪВЕ-
ДЕНИЕ

ЕЛЯ ЦАНЕВА: Някои предварителни бележки към проблемите на социо-културната динамика и устойчивото развитие

MIRJANA P. MIRCHEVSKA: Anthropology of Identities: What Does it Mean to be a Great (The Greatest) Macedonian (based upon the Ilinden March)

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА–ГРУЕВА: Традиция за употреба – концепцията за културно-историческо наследство и неговата публична презентация

FOTINI I. TOLOUDI: When the wife is complaining: The tradition of marriage through Greek textbooks of ancient, medieval and modern History (academic period 2017-2018)

ИНА ПАЧАМАНОВА: Съвременни проявления на традиционните представи за „мъжко“ и „женско“

TANYA MATANOVA: Vishivanka Parade and Day of Vishivanka as New Traditions for Ukrainians of 21st Century

ДАРИЯ ВАСИЛЕВА: Промени в българската традиционна култура. Кумството от разстояние.

ПЕТЯ В. ДИМИТРОВА: Конструктът „селска идилия“ и опитите за традиционен живот в съвременна селска среда

ИВАНКА АБАДЖИЕВА-ИВАНОВА: Мобилността като фактор в образованието на (ромските) деца

ВАСИЛ БАЛТАДЖИЕВ:Трансформации и роля на съвременната кръчма като социален център на селото

bottom of page