top of page
pexels-negative-space-34587.jpg

   „Терени“ е списание, насочено еднакво към млади и към утвърдени изследователи и приветства формулирането на ясни, оригинални хипотези. Задължително изискване е публикуването на оригинален емпиричен материал, събран лично от авторите с методите на дисциплината, в която те се позиционират.

   Предложените за публикация текстове преминават през анонимно рецензиране от двама академични учени със специализирани познания в областта. От авторите се очаква да се съобразят с препоръките на рецентите и редакционния съвет, като окончателното решение за публикация взема съветът.

   Статиите са достъпни свободно за всички читатели, като те са със запазено авторско право и тяхното съдържание, изцяло или частично, включително визуални материали, не трябва да се препечатва без съгласието на автора.

bottom of page