top of page
mosque-4196145_1920.jpg

При изследването на етнически и конфесионални общности, населяващи българските земи, обръщаме внимание на традиционната им култура, както и на съвременното им състояние. Допълнителен модул курсове разглеждат проблемите на етнопедагогиката, интеграцията на уязвими групи и др.

bottom of page