top of page
385525013_1492253491318181_2851269177562132562_n.jpg

Списание „Терени“, брой 7:

Динамика на Етноложките изследвания 

(съставители:  Кремена Йорданова)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА БРОЯ

АНЕЛИЯ МИЛУШЕВА. Съвременни аналогии за магичната сила на червения цвят в обредния свят на българина

НАДЯ ТОШМАКОВА. Град Видин – две епохи, една тенденция

ВАСИЛ КАРАДЖОВ. Градска култура и конструиране на образа. Град на седемте тепета

ЗОРНИЦА ПРАНДЖЕВА. Формиране на религиозна идентичност в градска среда. Роля на жената в евангелската общност (по материали от гр. Пловдив)

ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА. „Социализъм“ и „преход“ – теоретични перспективи  

НАДЯ ТОШМАКОВА. Някои аспекти от развитието на влашките общности  в Подунавието през социализма

НАДЕЖДА ИВАНОВА. Децата като обект на изследване и източник на информация. Антропология на детството

НАДЕЖДА ИВАНОВА. Детските конкурси за красота

ИЛИАНА СТРАХИЛОВА. Динамика на младежките ритуали на преход от края на XX и началото на XXI век

ДЕНИЦА БРЕЗОЕВА. Евровизия – сцената на европейците

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ. Относно „щедрата социална държава“

ХРИСТИНКА БАШЕВА. Европейски модели и българска специфика на услугата „Приемна грижа” в България в началото на XXI в

ИВАНКА АБАДЖИЕВА - Иванова. Мобилност при ромите: (единствена) възможност?

bottom of page