top of page
всекидневие.png

      Всекидневие

      Ритмите на всекидневния живот изглеждат непроменени въпреки пандемията и икономическите трудности. Домакинската работа, децата, приготвянето на храна и общуването между поколенията на пръв поглед възпроизвеждат едни и същи модели в продължение на десетилетия. Но последните години показват една нова тенденция – краткосрочното планиране, свързано с поддържане на обичайното всекидневие, си остава непроменено, докато дългосрочните планове, изискващи големи разходи, по правило предвиждат работа в чужбина. Храна, дрехи, покъщнина, зимнина са все неща, достъпни с доходите от работа в селището или околността, но кола, традиционно пищна сватба, нов дом или ремонт на стария подразбират работа в чужбина, внимателно планирана и подкрепяна от семейството. В много случаи – за да се върнеш у дома със спечеленото и да се впишеш обратно в ритмите на местното всекидневие и живота, който е нормален за теб и близките ти.

bottom of page