top of page
терени (7).jpg

Списание „Терени“, брой 9:

Студентски и докторантски четения
Април/Ноември 2022/2023 г..

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА БРОЯ

 НАДЯ МАНОЛОВА-НИКОЛОВА-УВОД

ТЕНЧО КАРАГЬОЗОВ-MODO ET CONSUETUDINE ARMENORUM

ЛЕО МИТЕВ-Иларион Ловчански – несъстоялият се български екзарх

МАРТИН ВАЧЕВ-Двата големи външни заема, получени от царство България

МАРТИН ВАЧЕВ-Идеята за конгрес на Демократическия сговор през 1931 – 1932 г

АЛЕКСАНДАР ЙОШЕВСКИ-Печатните издания на Илинденската организация в историографията на РСМ

АЛЕКСАНДЪР ЖАБОВ-Зографският йеромонах Мелетий Македонски

МАГДАЛЕНА ВЛАСТАНОВА-Атомната сила в американските антикомунистически филми от 60-те

РАЯ ТОПУЗАКОВА-Руската геостратегия на балканите и разделителната линия изток – запад

ЮЛИЯН ТОДОРОВСКИ-Българо–византийският мирен договор от 681 г.

СТЕФАН КАМЕНСКИ-Следвоенните режими в България и Румъния

bottom of page