top of page
Търсене
  • Снимка на автораPetya Dimitrova

Научен форум за докторантите от Исторически факултет

Съобщение от проф. д-р Надя Манолова-Николова, зам. декан на Исторически факултет


През първата половина на 2020 г. при създалите се обстоятелства не беше възможно организирането на научен форум, на който докторантите от Исторически факултет да могат да изложат постигнатото в своите издирвания по темите от индивидуалните им работни планове. Като отчитам тези неблагоприятни обстоятелства, така и необходимостта от изява и публикуване на резултатите от докторантската работа, предлагам организирането на Докторантски семинар през месец октомври 2020 г.

Обръщам се към всички докторанти в Историческия факултет и ги каня за участие в семинара, като крайният срок за подаване на заявките е 30 септември 2020 г. Заявките се подават на ел. адрес manolova.nikolova@abv.bg Конкретната организация ще бъде обявена след получаване на заявките.

Ако обществените и санитарните условия не позволяват присъственото провеждане на семинара, той ще се проведе през интернет връзка. Докладите на докторантите трябва да бъдат с продължителност до 10 минути. Приканвам участниците в семинара да подготвят докладите си за публикация, която е осигурена в електронното списание „Анамнезис“ при положителна рецензия от научния им ръководител.

Обръщам се също към ръководителите на катедри, с молба да доведат до знание на преподавателите за подготовката на семинара, с цел да подпомогнат участието на докторантите в него.

Надявам се, че инициативата за Докторантски семинар ще намери добър прием както сред докторантите, така и сред техните научни ръководители, за да бъде успешно проведен научният форум и реализиран чрез публикация в сп. „Анамнезис“.
22 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page