top of page

Преподаватели

доц. д-р Илия Илиев

доц. д-р Илия Илиев

доц. д-р Мира Маркова

доц. д-р Мира Маркова

доц. д-р Джени Маджаров

доц. д-р Джени Маджаров

проф. д-р Ирина Колева

проф. д-р Ирина Колева

гл. ас. д-р Виолета Коцева

гл. ас. д-р Виолета Коцева

гл. ас. д-р Кремена Йорданова

гл. ас. д-р Кремена Йорданова

гл. ас. д-р Петя Груева

гл. ас. д-р Петя Груева

гл. ас. д-р Ина Пачаманова

гл. ас. д-р Ина Пачаманова

проф. д-р Красимир Стоилов

проф. д-р Красимир Стоилов

bottom of page