top of page
Търсене
  • Снимка на автораPetya Dimitrova

Семинар за докторанти и млади учени под надслов АКАДЕМИЧНИ ТРАЕКТОРИИ 2024

Катедра „Етнология“ към Историческия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на поредния семинар за докторанти и млади учени под надслов АКАДЕМИЧНИ ТРАЕКТОРИИ, който ще се проведе от 11 до 14 септември 2024 г. във вече утвърдената за академичните форуми хибридна форма – в Център „Родопи“, с. Славейно, обл. Смолян и с възможност за дистанционно участие (онлайн). За социалните науки и катедра „Етнология“ винаги е било плодотворно обменът на мисли и идеи и общуването между учените да протича не само във формална, но и в неформална обстановка. Вярваме, че това е в основата на изграждането и разширяването на колегиалната общност и развиването на научното сътрудничество (вкл. интердисциплинарно и международно). В тази посока са насочени дългогодишните усилия на екипа на катедрата за провеждане на ежегодни студентски и докторантски семинари, които вече успяхме да превърнем в редовни. В тази връзка отправяме покана към всички докторанти и млади учени, провеждащи своите изследвания в областта на социалните науки и науките за културата да представят доклади по темите на своите изследвания. Катедра „Етнология“ поема нощувките в общежитието към базата на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и храна в столовата на базата. Информация за условията в Центъра можете да намерите на следните линкове: https://www.uni-sofia.bg/.../unive.../centrove/unipsc_rodopi; https://www.uni-sofia.bg/.../s_slavejno_obschina_smolyan Статиите, основани на докладите от семинара ще бъдат публикувани след двустранно анонимно (double blind) рецензиране в онлайн сп. Терени – https://www.ethnologia.bg/spisanie-tereni, ISSN 2738-7674. Изискванията към представените текстове може да намерите на същия линк. Срокът за предаване е 30.09.2024 г. Предварително уведомяваме, че няма да приемаме текстове след този срок, поради условията на проектното отчитане. Семинарът се осъществява по проект за частично финансиране на научни форуми на НИС-СУ „Св. Кл. Охридски“ с № 80-10-28/28.04.2024 г. Заявки (заглавие, анотация и информация за автора /вкл. телефон за връзка/ на български и английски език) се приемат до 20 юли 2024 г. по електронна поща inavv@abv.bg. Моля уточнете формата на участие – присъствено или дистанционно. За текуща информация може да следите семинара във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/963626901885827 Очакваме с интерес заявките и докладите Ви и срещата с Вас!

1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page