top of page
Търсене
  • Снимка на автораPetya Dimitrova

СЕМИНАР ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ АКАДЕМИЧНИ ТРАЕКТОРИИ.

Актуализирано: 9.12.2023 г.
Катедра „Етнология“ към Историческия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на поредния семинар за докторанти и млади учени под надслов АКАДЕМИЧНИ ТРАЕКТОРИИ, който ще се проведе от 1 до 5 септември 2023 г. във вече утвърдената за академичните форуми хибридна форма – в Център „Родопи“, с. Славейно, обл. Смолян и с възможност за дистанционно участие (онлайн).

За социалните науки и катедра „Етнология“ винаги е било плодотворно обменът на мисли и идеи и общуването между учените да протича не само във формална, но и в неформална обстановка. Вярваме, че то е в основата на изграждането и разширяването на колегиалната общност и развиването на научното сътрудничество (вкл. интердисциплинарно и международно). В тази посока са насочени дългогодишните усилия на екипа на катедрата за провеждане на ежегодни студентски и докторантски семинари, които вече успяхме да превърнем в редовни. Осъществяването на Семинар за докторанти и млади учени под наслов АКАДЕМИЧНИ ТРАЕКТОРИИ за трета поредна година е израз на желанието ни да надградим тази традиция и да я изведем на следващо ниво. Надяваме се със съдействието на младите колеги да утвърдим и този форум като ежегоден.

В тази връзка отправяме покана към всички докторанти и млади учени, провеждащи своите изследвания в областта на етнологията, антропологията, фолклористиката, културната и социална история да представят доклади по темите на дисертациите си. Продължителността на докладите е 15 мин.

Катедра „Етнология“ поема пътни разходи по маршрут София – с. Славейно – София и настаняване в общежитието към базата на СУ „Св. Климент Охридски“, както и храна в столовата на базата. Информация за условията в Центъра можете да намерите на следните линкове:

Докладите ще бъдат публикувани в онлайн сп. Терени - https://www.ethnologia.bg/spisanie-tereni, ISSN 2738-7674, след двустранно анонимно (double blind) рецензиране.

Заявки (заглавие, кратка анотация и информация за автора; на български и английски език) се приемат до 20 юли 2023 г. по електронна поща DoktorantskiSeminar@dir.bg. Моля уточнете формата на участие – присъствено или дистанционно.

Програма на конференцията:Програма-1 (1)
.docx
Изтегляне на DOCX • 496KB

42 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page