top of page
селско стопанство.png

      Селско стопанство

     

      Съвременното селско стопанство е интензивно, ефикасно и модерно и създава добре платени, но сравнително малко работни места. Почти не срещнахме селяни в класическия смисъл на думата, които да разчитат на земеделие за прехраната си. Мнозинството наши събеседници бяха просто хора, живеещи на село или в беден квартал. Но в периферията на модерната агроиндустрия енергични и предприемчиви хора откриват нови или възраждат стари икономически ниши и поминъци, където себестойността се формира от труд или просто не са нужни сериозни капиталовложения.

bottom of page