top of page
минало.png

      Време (минало)

      

      Отношението към миналото в повечето изолирани общности е доста прагматично, далеч от потребителската носталгия по чистата селска природа и нрави, която периодично става модна в големите градове. За повечето наши събеседници миналото беше ресурс, от който могат да се черпят полезни неща като поминъци, занаяти, традиции на взаимопомощ между съседи, роднини или поколения в едно семейство или като основания за критика на днешната власт. Безполезното бива загърбвано или оставяно настрани, докато не потрябва.

bottom of page