top of page
поминък.png

      Поминък

     

      Част от традиционните поминъци са важни не само като източник на доходи, но и като поддържащи социалното сцепление в общността. Например отглеждането на тютюн подразбира съвместна работа между мъже и жени, деца и възрастни хора от едно семейство, като нерядко се включват и съседни домакинства. Това създава връзки между поколенията, каквито не бихме могли да видим при по-модерни професии.

bottom of page