top of page
занаяти.png

      Занаяти, професии

      Обедняването на селища или общности създава и възможности. Стари занаяти като коларство и сарачество отново стават търсени, скромни поминъци насочени към клиенти със също толкова скромни възможности. Търсени стават и услуги от свои към свои – умерено професионални фризьорски салони, строителни работи или ремонти на коли и техника, където и клиенти, и персонал по правило са роднини, съседи и познати, а цените напълно достъпни. Често те са практикувани като допълнение към основна работа. Пчеларството е друг такъв източник на допълнителни доходи. Нарасналото търсене на подобни услуги води до още един резултат – така се създава допълнително социално сцепление между хората в изолираните общности, които все повече разчитат един на друг в своите всекидневни взаимодействия. Разбира се, това увеличава и изолацията от останалия свят.

bottom of page