top of page
терени (6).jpg

Списание „Терени“, брой 8:

Семинар за докторанти и млади учени: Академични траектории.

Посвещава се на проф. днк Веселин Тепавичаров.

1– 4 септември 2023 г. Център „Родопи“, с. Славейно, обл. Смолян

(съставител: Ина Пачаманова)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА БРОЯ

НАДЯ ЯНКОВА   Фигурата на бабата акушерка – традиции и трансформации

КРИСТИНА БОЯДЖИЕВА Влияние на политическите промени от 9 септември 1944 г.
върху жените от малкия български град

РОСИЦА БАЛТАДЖИЕВАТеренни изследвания сред украинците в България

(първоначални наблюдения)

ПЕНКА КАРАДЖОВА

Синергетиката в обучението като нова образователна парадигма

 ДАНИЕЛА РАЧЕВА Рецензия

НИРЕН ХАСАНОВА Динамика на локалната култура на татарите в градска среда през призмата на сватбената обредност 

ДАФИНА ПАНДИН

Иновативни програми и програмни системи

в организираното предучилищно образование

в България в периода 1991 – 2016 г.

АТАНАСКА МИЛОТИНОВА

Поява и развитие на феминистките движения
във федерална република германия и
германската демократична република, 1968 – 1980 г

ТЕОДОРА ГРИГОРОВА

Функционален анализ на образователна политика на Цоидуем

в периода 2005 – 2016г. – етнопедагогически аспекти

АНТОН АНГЕЛОВ   Поглед отвън: България и източна Европа на страниците на
музикалното списание „BILLBOARD1“ (60-те – 80-те години)

ИВАНКА АБАДЖИЕВА-ИВАНОВА

Ранните „бракове“ и раждания – възможна ли е превенцията?

БИСТРА ДРАГОЙКОВА  Да бъдеш инфлуенсър: цели, трудности и емоции

ОКСАНА ЯНУС

Бежанската криза от 2022 г. и нейното влияние върху

трансформацията на образите на Украйна и украинците в България

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

Аджарският свещеномъченик отец Кънчо Генков (1840 - 1877) –

нови архивни данни за подвига и кончината му

ГАЛЕН МОНЕВ

Ключовото значение на въглеводородите в Арктика

за руската федерация в най-ново време

bottom of page