top of page
Bokeh Swirl Facebook Cover.png

   Етнологията и културната антропология се занимават с хората и създаваните от тях общества и култури. Това са сравнително млади академични дисциплини и постоянно се променят, както се променят и обществата, обект на техните анализи. Между различните направления текат продуктивни спорове, но централните принципи остават неизменни – интерес към живите хора, уважение към културните им специфики и ценности, търсене на вътрешна логика на техните лични цели, решения и постъпки.  

Специалност „Етнология и културна антропология“ (до 2018 г. „Етнология“) е основана през 1995 г. и също се променя с течение на времето. В момента изследванията на преподавателите и лекционните курсове са съсредоточени върху няколко основни области.

   Възпитаниците на катедрата намират професионална реализация в области, свързани с управление на културата и културното наследство, туризъм, интеграция на етнически и религиозни малцинства, образование, сигурност и са търсени на експертни позиции в държавни и общински институции. Професионалното направление в Софийския университет, към което е специалност Етнология и културна антропология, винаги е получавало най-висока оценка сред всички български университети, откакто се правят професионални класации и това се дължи до голяма степен на факта, че завършилите студенти са най-успешни при намиране на работа по получената специалност.

Учебни планове:

бакалавър

магистър

Последни новини

bottom of page