top of page
DSCF3132_edited_edited.jpg

При разглеждането на съвременното състояние на антропологията като научна дисциплина, студентите получават възможност да се запознаят с класически монографии върху предмодерни общества с техните удивителни и красиви особености, както и с текущи дебати между водещи учени от световни академични центрове.

bottom of page