top of page

Списание „Терени“, брой 6:

Докторантски семинар

„Академични траектории“

(съставители: Ина Пачаманова)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА БРОЯ

ЛЮБОМИР КЮМОРДЖИЕВ

Членство, организация и йерархия

в европейските „индиански“ групи

PETYA DIMITROVA Urban-rural lifestyle migration-concepts and examples

КРИСТИЯНА БОЯДЖИЕВА Жената работничка от малкия български град

НИРЕН ХАСАНОВА Локална култура на кримските татари в България, в условията на градска среда

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ Обгрижването на най-изоставените в противоречие с традицията

ДАФИНА ПАНДИН Стереотипи на поведение и ценностноориентирано поведение

АСЯ ВЪЛЧЕВА Педагогическо взаимодействие учител - родител

ИВАНКА АБАДЖИЕВА-ИВАНОВА Храната, която сближава

bottom of page